WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


ABC PRAWA PRACY
Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie Uczestników (pracowników, pracodawców i przyszłych pracowników) z zagadnieniami w prawie pracy oraz podstawowymi zasadami regulującymi stosunek pracy
 • nabycie oraz poszerzenie posiadanej wiedzy z zakresu prawa pracy i praktycznego podejścia w codziennej pracy

 

Szkolenie adresujemy do:

 • pracowników działów kadrowych i personalnych
 • osoby zarządzające zespołami ludzi
 • właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy na temat prawa pracy

Metodyka szkoleń:
 • wykład interaktywny
 • prezentacja w programie PowerPoint
 • praca na dokumentach: stosunek pracy (wzory umów), ewidencja urlopów, dokumentacja pracowników, dokumentacja pracodawców, dokumenty wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • praca indywidualna i w grupach
 • analizy przypadków, panel dyskusyjny, wymiana zdań pomiędzy uczestnikami zajęć

 • ABC PRAWA PRACY                                                                                                               
  • zawarcie umowy o pracę
   • treść umowy
   • forma umowy o pracę (czas określony, nieokreślony, na zastępstwo, okres próbny)
   • rodzaje umów o pracę
  • charakterystyka umów cywilno-prawnych
   • umowa zlecenia
   • umowa o dzieło
   • umowa agencyjna
   • kontrakt menadżerski
 • PRACODAWCA I PRACOWNIK
  • obowiązki pracodawcy i pracownika
  • odpowiedzialność pracownika za naruszenie obowiązków pracowniczych
  • odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
  • czas pracy
   • wymiar etatu
   • norma tygodniowa i dzienna
   • czas pracy w godzinach nadliczbowych
   • ewidencjonowanie czasu pracy
   • przestój w pracy
   • polecenie dyżuru
 • WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE DOŚWIADCZENIE
  • formy wynagrodzenia
  • składniki wynagrodzenia za pracę
  • dodatkowe składniki wynagrodzenia
  • odprawa rentowa lub emerytalna
  • potrącenia z wynagrodzenia
 • URLOPY PRACOWNICZE
  • urlop bezpłatny
  • urlop wypoczynkowy
   • nowe zasady ustalania urlopu 2010/2011
   • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, sposoby jego ustalania
  • urlop chorobowy (brak wynagrodzenia za 1 dzień choroby)
  • zasada udzielania pracownikowi urlopu na dni robocze w zamian za pracę w dni ustawowo wolne
 • ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
  • wypowiedzenie przez pracownika
  • wypowiedzenie przez pracodawcę
  • porozumienie stron
  • z winy pracownika
  • z winy pracodawcy
  • sytuacje, w których pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem
 • ŚWIADECTWO PRACY
  • szczegółowa treść
  • sposób i tryb jego wydawania
 • NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM PRAWA PRACY – PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • profilaktyczna ochrona zdrowia
  • szkolenia
 • PRZEPISY PRAWO PRACY W ŚWIETLE ZMIAN 2010/2011
  • omówienie najnowszych zmian w kodeksie pracy

Indywidualne konsultacje z Trenerem w ramach potrzeb.

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 690,00 zł

Szkolenie w dniach: ...
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do ... wynosi: 690,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu od
... wynosi: 790,00 zł brutto

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.
Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć