WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - kurs e-learningowy
Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, istotą funkcji Administratora bezpieczeństwa informacji jest nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony, ustalonych przez Administratora danych w celu zapewnienia danym bezpieczeństwa. Wykonywanie nadzoru w tym zakresie wiąże się z koniecznością dostępu do danych osobowych, a do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora danych. 

Kurs ma na celu:

 • zapoznanie uczestników z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także aktualnymi interpretacjami, wymaganiami i zaleceniami stawianymi przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • wyjaśnienie obowiązków Administratora bezpieczeństwa informacji i przekazanie praktycznych wskazówek ułatwiających profesjonalne i bezpieczne wykonywanie tejże funkcji
 • opanowanie praktycznych umiejętności opracowania klauzul informacyjnych i zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także określenia i wprowadzenia niezbędnych zmian w jednostce organizacyjnej dostosowujących jej działania do wymagań prawnych
 • nabycie wiedzy na temat podpisanego pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych porozumienia o współpracy w zakresie kontroli przestrzegania
 • omówienie szczegółowych, zazwyczaj rzeczywistych, przypadków, pozwalających wyciągnąć wnioski co do ich przyczyn i konsekwencji
 • pokazanie koncepcji i metod pracy z danymi osobowymi wartych zastosowania, jak i potencjalnych błędów, których należy unikać
 • omówienie zasad opracowania niezbędnej dokumentacji dotyczącej ochrony i przetwarzania danych osobowych
 • nabycie wiedzy o tym w jaki sposób zarządzać bezpieczeństwem danych osobowych, w tym jak reagować na incydenty związane z przetwarzaniem danych
 • wyjaśnienie wątpliwości związanych z rejestracją zbiorów danych osobowych w GIODO

Kurs adresowany jest  do:


 • właścicieli przedsiębiorstw i kadry kierowniczej
 • osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (pracownicy działów kadr, specjaliści ds. marketingu, osoby obsługujące bazy danych klientów)
 • osób przygotowujących się do zajmowania funkcji Administratora bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie
 • wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z danymi osobowymi w tym sklepy internetowe, przychodnie, zozy itp.
 • osób zainteresowanych tematyką


Kurs ten daje możliwość zdobycia wykształcenia każdej osobie — niezależnie od miejsca zamieszkania. To duże ułatwienie nie tylko dla firm, ale i dla osób indywidualnych, mieszkających poza dużymi ośrodkami szkoleniowymi, niepełnosprawnych, obciążonych obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi oraz dla rodziców wychowujących
w domu dzieci.

 

Metody pracy:

Kurs składa się z 50 godzin dydaktycznych. Materiały zamieszczane są w formie skryptów i prezentacji multimedialnych na specjalnej platformie internetowej. Wszelkie wątpliwości wyjaśniają eksperci na specjalnym forum dyskusyjnym. Po zrealizowaniu całego kursu wraz z ćwiczeniami i zaliczeniu egzaminów sprawdzających poziom opanowania materiału na poziomie co najmniej 60%, otrzymacie Państwo  zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czego się nauczysz?


MODUŁ I. Ochrona danych osobowych - zagadnienia ogólne – 10 godz.
 • Pojęcie danych osobowych i przetwarzania danych osobowych
 • Dane zwykłe a dane wrażliwe
 • Dane osobowe przetwarzane w systemach informatycznych
 • Zbiór danych osobowych
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy ochrony
 • Dane osobowe a informacje niejawne i publiczne
 • Rola i zadania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych


MODUŁ II. Zasady przetwarzania danych osobowych – 10 godz.

 • Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych
 • Prawne uwarunkowania udostępniania danych osobowych
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników


MODUŁ III. Obowiązki administratora danych osobowych – 10 godz.

 • Pojęcie administratora danych osobowych
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych osobie trzeciej
 • Obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych
 • Obowiązki informacyjne administratora danych osobowych
 • Rola, zadania i odpowiedzialność administratora bezpieczeństwa informacji


MODUŁ IV. Procedury zabezpieczania danych osobowych – 15 godz.

 • Zakres obowiązku zabezpieczania danych osobowych
 • Poziomy bezpieczeństwa danych osobowych
 • Środki bezpieczeństwa, jakie należy stosować na poszczególnych poziomach bezpieczeństwa
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązek prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Tworzenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym - wytyczne dotyczące tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych
 • Charakterystyka możliwych zagrożeń


MODUŁ V. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych – 5 godz.

 • Kompetencje kontrolne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Odpowiedzialność karno-administracyjna osób przetwarzających dane osobowe
 • Odpowiedzialność cywilna osób przetwarzających dane osobowe
 • Odpowiedzialność pracownicza osób przetwarzających dane osobowe

 


Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 390,00 zł

Kurs w terminie 16 maja - 16 sierpnia 2016 r.:
Koszt udziału w przypadku zgłoszenia do 2 maja 2016 r. wynosi: 390,00 zł brutto
Koszt udziału w przypadku zgłoszenia po 2 maja 2016 r. wynosi: 490,00 zł brutto

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 3-4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!


Cena obejmuje:

 • udział w kursie e-learningowym oraz liczne konsultacje online z wykładowcami i ekspertami
 • kompleksowe materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej (skrypty teoretyczne, akty prawne, wzory dokumentów, materiały uzupełniające, zestawy ćwiczeń i testów)
 • wykaz literatury uzupełniającej, dotyczącej przerabianego materiału
 • dostęp do platformy e-learningowej
 • opiekę dydaktyczną lektora
 • udział w egzaminach sprawdzających poziom nabytej wiedzy
 • certyfikat ukończenia szkolenia
Wróć