WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


ANALIZA FINANSOWA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Naszym celem jest, aby od strony praktycznej poznali Państwo:

 • jak na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym rozpoznać najpoważniejsze sygnały o problemach finansowych firmy?
 • jakie metody stosowane w analizie finansowej pomagają ocenić wiarygodność finansową kontrahenta?
 • jak prognozować wielkości finansowe w przyszłości?
 • jak trafnie ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa i efektywnie przeprowadzić inwestycje?

Szkolenie adresujemy do:

 • kadry zarządzającej
 • menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
 • dyrektorów finansowych
 • głównych księgowych
 • pracowników pionów finansowo - księgowych
 • wszystkich odpowiedzialnych za finanse firmy
Metodyka prowadzenia zajęć:
 • szkolenie prowadzone będzie w formie mini wykładów połączonych z elementami warsztatów, co gwarantuje aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia
 • atrakcyjność zajęć zapewnią liczne przykłady, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę szkolenia
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas szkolenia

Ramowy program szkolenia:

 • ISTOTA ANALIZY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
   
 • ŹRÓDŁA ANALIZY FINANSOWEJ I ICH REGULACJE
  • charakterystyka materiałów źródłowych 
  • sprawozdania finansowe jako podstawa analizy i źródło informacji
WYKORZYSTANIE SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ DLA CELÓW ANALITYCZNYCH
 • ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
  • rodzaje i sposoby wyliczania wskaźników
 • ANALIZA SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA
  • rotacja
  • powiązania z analizą płynności
 • ANALIZA ZADŁUŻENIA
  • stopa zadłużenia
  • wskaźniki
  • zewnętrzne finansowanie
    
 • ANALIZA RENTOWNOŚCI
  • próg rentowności
  • analiza dźwigni operacyjnej
    
 • MODELE JEDNOWSKAŹNIKOWE OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI
   
 • CHARAKTERYSTYKA METOD STOSOWANYCH W ANALIZIE FINANSOWEJ
  • metody analizy finansowej
  • planowanie finansowe
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE JAKO INTEGRALNA CZĘŚĆ ANALIZY FINANSOWEJ
 • ANALIZA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH
  • metody oceny opłacalności
  • porównanie metod
  • wpływ czynników na decyzje inwestycyjne
    
 • IDENTYFIKACJA KLUCZOWYCH ETAPÓW PRZYGOTOWANIA
  I WERYFIKACJI ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INWESTYCYJNEGO - CASE STUDY
  • identyfikacja założeń
  • opracowanie planów
  • ocena projektu
  • analiza wrażliwości projektu
Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 1 390,00 zł

Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 27 października wynosi: 1290,00 zł
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu od 27 pażdziernika wynosi: 1390,00 zł
 

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.
Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - p
rosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć