WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


ANALIZA KOSZTÓW FIRMY
Przedsiębiorstwo nazywane jest najlepszym wynalazkiem do tworzenia kosztów. Im więcej pracy, tym większy koszt działalności.
Z każdym procesem biznesowym związane są jakieś koszty. Ale to rynek ocenia wartość oferowanych produktów z perspektywy ich użyteczności, nie biorąc pod uwagę wysiłku i kosztów włożonych w ich wytworzenie. Dlatego to właśnie koszty stanowią obszar zainteresowania wszystkich przedsiębiorców i właścicieli firm, niezależnie od aktualnej sytuacji rynkowej czy realizowanej strategii.

Celem warsztatów jest:
 • wprowadzenie uczestników w zakres wiedzy i umiejętności dotyczących analizy kosztów firmy
 • wykształcenie umiejętności stosowania nowoczesnych koncepcji zarządzania rentownością przedsiębiorstwa
 • przybliżenie problematyki zarządzania wartością przedsiębiorstwa
 • poznanie metod analizy i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o wybrane wskaźniki oraz dokumenty finansowe i niefinansowe
Warsztaty adresujemy do:
 • pracowników działów finansowo-księgowych
 • osób odpowiedzialnych za finanse firmy
 • kadry kierowniczej, właścicieli firm
 • wszystkich zainteresowanych tematyką
Metody prowadzenia zajęć:
 • krótkie wykłady wprowadzające przeplatane przykładami stanowiącymi punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas zajęć oraz maksymalizację efektywności warsztatów
 • warsztaty połączone będą z prezentacja multimedialną wspomagającą omówienie tematyczne
Program warsztatów:

 • CELE FINANSOWE FIRMY
  • zasady oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
  • analiza wskaźnikowa, swot i diagnoza przedsiębiorstwa
  • techniki analizy kosztów oraz zarządzania rentownością firmy
 • TRADYCYJNE RACHUNKI KOSZTÓW W FIRMIE
  • rachunek kalkulacyjny i rodzajowy w tradycyjnych rozwiązaniach rachunku kosztów
  • wady tradycyjnego rachunku kosztów
 • DECYZYJNE RACHUNKI KOSZTÓW; RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH, RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ, RACHUNEK KOSZTÓW CIĄGŁEGO DOSKONALENIA I RACHUNEK KOSZTÓW DOCELOWYCH
  • warsztaty z zakresu rachunku kosztów zmiennych
  • próg rentowności jedno- i wieloasortymentowy
  • próg rentowności płynności finansowej (gotówkowy, kasowy próg rentowności)
  • margines bezpieczeństwa i dźwignia operacyjna
  • analiza wrażliwości
  • praktyczny przykład optymalizacji decyzji kosztowych w obszarze produkcji i sprzedaży
  • rachunek kosztów działań (Activity Based Costing)
  • praktyczne zastosowanie metody ABC w przedsiębiorstwie
  • rachunek kosztów ciągłego doskonalenia (kaizen costing)
  • rachunek kosztów docelowych (target casting)
  • praktyczny przykład zastosowania kaizen costing i target costing
 • SYSTEMY KONTROLI KOSZTÓW
  • rachunki marż pokrycia
  • analiza struktury kosztów
 • BUDŻETOWANIE JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA KOSZTAMI
  • budżet przychodów i kosztów
  • budżetowany rachunek zysków i strat
  • budżet środków pieniężnych
  • praktyczny przykład budowy budżetów cząstkowych
  • praktyczny przykład budowy budżetu głównego przedsiębiorstwa
  • budżetowanie finansowe na potrzeby oceny inwestycji
 • ZARZĄDZANIE KOSZTAMI FINANSOWYMI FIRMY
  • koszt kapitału
  • koszt długu
  • koszt kapitału własnego
  • średni koszt kapitału
  • znaczenie i wpływ wysokości kosztu kapitału na opłacalność inwestycji oraz wartość spółki


Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. Celem uzyskania oferty prosimy o kontakt z Koordynatorem Szkoleń.


 

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 890,00 zł

Szkolenie w dniach: ...
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do ... wynosi: 890,00
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po ... wynosi: 990,00 zł  

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.
Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - p
rosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć