WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


ASERTYWNOŚĆ W RELACJACH BIZNESOWYCH - intensywny trening asertywności
20-20 listopada 0
Celem szkolenia jest:
 • nabycie umiejętności asertywnego reagowania w sytuacjach trudnych, w oparciu
  o kontrolę własnych stanów emocjonalnych i świadome kształtowanie relacji z otoczeniem
Szkolenie skierowane jest do:
 • osób, które chcą rozwinąć swoje zdolności komunikacyjne oparte na zachowaniach asertywnych,
  zwiększyć swoją skuteczność dzięki umiejętności wyrażania swoich opinii, poglądów,
  pragnień i uczuć w bezpośredni sposób
Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:
 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia.
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne definiowanie własnych silnych i słabych stron, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań.
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
 • Psychozabawy
 • Testy i trening umiejętności

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Program szkolenia:
 • POJĘCIE ASERTYWNOŚCI
 • MAPA ASERTYWNOŚCI - autoanaliza własnej asertywności wskazująca uczestnikowi obszary trudności w asertywnym zachowaniu. (Analiza obejmuje dziesięć obszarów: obrona swoich praw w sytuacjach społecznych, obrona swoich praw w kontaktach osobistych, Inicjatywa i kontakty osobiste, oceny - wyrażanie i przyjmowanie krytyki i pochwały, wyrażanie próśb, wyrażanie uczuć, wyrażanie opinii, wystąpienie publiczne, kontakt z autorytetem oraz naruszenie cudzego terytorium.)
 • DLACZEGO ZACHOWANIA ASERTYWNE MAJĄ PRZEWAGĘ NAD ULEGŁYMI I AGRESYWNYMI ORAZ JAK JE ROZRÓŻNIĆ?
 • PO CZYM POZNAĆ CZY MOJE ZACHOWANIE: MOWA I POSTAWA SĄ ASERTYWNE?
 • ASERTYWNY JĘZYK - cechy i zalety
 • PROWADZENIE RELACJI - ODDZIELENIE OSOBY OD ZADANIA - co daje, na czym polega i jak tego dokonać?
 • UMIEJĘTNOŚĆ OBRONY SWOICH PRAW Z JEDNOCZESNYM ZACHOWANIEM NIENARUSZALNOŚCI PRAW DRUGIEJ OSOBY
 • WYRAŻANIE UCZUĆ POZYTYWNYCH I NEGATYWNYCH - jak to robić asertywnie?
 • TRENING: ASERTYWNEGO PRZYJMOWANIA OCEN I KRYTYKI - jak do tego podejść, aby dobrze się z tym czuć? Udzielania informacji zwrotnej (asertywna krytyka) - jak mówić innym, że coś nam się nie podoba i być wobec nich i siebie w porządku
 • ETAPY PROCESU „BYCIA ASERTYWNYM" - planowanie pracy nad doskonaleniem własnych asertywnych zachowań


Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 370,00 zł

Szkolenie w dniu: 20 listopada 2013
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 6 listopada wynosi: 370,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 6 listopada wynosi: 490,00 zł brutto

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.
Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć