WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


AUTOPREZENTACJA I KREOWANIE WIZERUNKU W BIZNESIE
Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności podnoszących efektywność pracy sekretariatu. Odpowiemy m.in. na pytania:
 • jaką rolę pełni Public Relations w budowaniu prestiżu firmy?
 • jak profesjonalnie przygotować się do wystąpienia publicznego?
 • jak wygląda współczesny savoir-vivre w biznesie?
 • jak wykreować swój wizerunek w biznesie?
 • jak precyzyjnie przygotować się do wizyty delegacji lub wyjazdu służbowego?

Szkolenie skierowane jest do:

 • wszystkich osób mających kontakt z Klientami
 • pracowników wszystkich szczebli zarządzania

Metody pracy podczas warsztatów:

 • podczas szkolenia przedstawione zostaną konkretne i skuteczne rozwiązania dotyczące każdego tematu poruszanego podczas szkolenia
 • poprzez realizację ćwiczeń, analizę prezentowanych przykładów oraz dyskusje z trenerami zajęcia będą prowadzone w takiej formie aby uczestnicy czuli się partnerami spotkania
 • przed rozpoczęciem szkolenia zostanie przeprowadzona ankieta, mająca na celu określenie potrzeb i problemów z którymi mają do czynienia uczestnicy w zakresie kreowania swojego wizerunku. Podczas szkolenia natomiast, trener dokona indywidualnej analizy ulubionych zestawów ubraniowych dostarczonych przez uczestników na szkolenie oraz omówi zasady makijażu do pracy
 • szkolenie połączone będzie z prezentacja multimedialną wspomagającą omówienie tematyczne

Ramowy program szkolenia:

PUBLIC RELATIONS JAKO ELEMENT TWORZENIA REPUTACJI FIRMY

 • PR wewnętrzny i zewnętrzny
 • najważniejsze zadania PR

KONTAKTY Z MEDIAMI

 • współpraca z telewizją, radiem, prasą
 • podtrzymywanie pozytywnych relacji z mediami

KILKA ZASAD PROFESJONALNEGO WYSTĄPIENIA PUBLICZNEGO

 • od czego zależy sukces wystąpienia publicznego?
 • opracowanie materiałów, pomoce dydaktyczne (tabelki, wykresy)

PRZYGOTOWANIA DO WYSTĄPIENIA PUBLICZNEGO

 • umiejętność poprawnego konstruowania prezentacji
 • rozgrzewka psychiczna i fizyczna (logopedyczna) do prezentacji

ASPEKTY PROWADZENIA PREZENTACJI

 • jak zachęcić audytorium do aktywnego uczestniczenia w wystąpieniu?
 • co w sytuacji, kiedy pojawiają się obiekcje?

PUNKT KULMINACYJNY CZYLI PROWADZENIE PREZENTACJI

 • otwarcie prezentacji, powitanie odbiorców
 • rozwinięcie

Ćwiczenie:  Każdy z uczestników dokona „miniprezentacji" przed kamerą. Ćwiczenie ma na celu wskazanie oraz analizę najczęściej popełnianych błędów podczas wystąpień publicznych.        

POLUBIĆ KAMERĘ - CZYLI „NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY"

 • sposoby na pokonanie tremy przed kamerą
 • właściwa emisja głosu, dykcja

WSPÓŁCZESNY SAVOIR-VIVRE W BIZNESIE

 • normy regulujące współżycie w społeczeństwie
 • savoir-vivre dnia codziennego

AUTOPREZENTACJA ORAZ KREOWANIE WIZERUNKU W BIZNESIE

 • cechy poprawnej autoprezentacji
 • kreowanie własnego wizerunku

WIZYTY DELEGACJI ZAGRANICZNYCH ORAZ WYJAZDY SŁUŻBOWE

 • przygotowanie planu wyjazdu służbowego
 • procedencja - zasady pierwszeństwa w biznesie

SZTUKA KOMUNIKACJI W BIZNESIE ZGODNA Z ZASADAMI SAVOIR-VIVRE

 • komunikacja werbalna
 • komunikacja niewerbalna - body language

PRZYJĘCIA I UROCZYSTOŚCI

 • zakres obowiązków w kwestii organizacji przyjęć
 • przygotowanie treści oraz formy zaproszenia
 • co jak i czym jeść, czyli taktowne zachowanie się przy stole i unikanie popełniania gaf

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 890,00 zł

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.
Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - p
rosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć