WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


BIZNESOWY SAVOIR-VIVRE

Udział w warsztatach pozwoli uzyskać praktyczną wiedzę na temat współczesnych reguł profesjonalnego savoir-vivre'u, w szczególności:

 • jak przestrzegać zasad dobrych obyczajów w kontaktach biznesowych oraz towarzyskich
 • jak prawidłowo przygotować korespondencję biznesową z zachowaniem zasad savoir-vivre'u
 • jakimi zasadami kierować się przy prawidłowym kreowaniu etykiety wyglądu zewnętrznego
 • jak profesjonalnie zorganizować zarówno małą uroczystość firmową, jak również konferencję prasową
 • jakich zasad przestrzegać przyjmując delegacje gości zagranicznych
 • jak nie popełniać gaf wynikających z różnic kulturowych

Warsztaty adresujemy do:

 • menadżerów i kierowników wszystkich szczebli zarządzania, którzy, aby osiągnąć sukces poza fachową wiedzą oraz umiejętnościami menadżerskimi powinni odznaczać się znajomością nienagannych manier w środowisku biznesu
 • wszystkich osób chcących bez kompleksów poruszać się we współczesnym świecie
Metodyka pracy podczas warsztatów:
 • szkolenie prowadzone będzie w formie interaktywnych zajęć praktycznych
 • poprzez realizację ćwiczeń, analizę prezentowanych przykładów oraz dyskusje z trenerami zajęcia będą prowadzone w takiej formie, aby uczestnicy czuli się partnerami spotkania
 • szkolenie połączone będzie z prezentacją multimedialną wspomagającą omówienie tematyczne
 • mała liczebność grupy gwarantuje aktywne uczestnictwo w realizacji ćwiczeń indywidualnych i grupowych

W trakcie szkolenia poruszone zostaną zagadnienia:  

 • WSPÓŁCZESNY SAVOIR-VIVRE W BIZNESIE
  • elementy protokołu dyplomatycznego w biznesie
  • rola współczesnej etykiety w biznesie oraz życiu towarzyskim
  • savoir-vivre dnia codziennego
    
 • KREOWANIE WIZERUNKU W BIZNESIE
   
 • SZTUKA PROFESJONALNEJ KOMUNIKACJI W BIZNESIE
  • komunikacja werbalna i niewerbalna, m.in. body language
  • zasady etykiety w korespondencji biznesowej - tradycyjnej i elektronicznej
    
 • ETYKIETA W NEGOCJACJACH
  • istota negocjacji międzykulturowych
  • zasady negocjacji w różnych kulturach (Europa, Stany Zjednoczone, Azja)
    
 • PRZYJĘCIA I UROCZYSTOŚCI
  • rodzaje uroczystości, zakres obowiązków w kwestii organizacji przyjęć
  • zaproszenia, menu
  • taktowne zachowanie się przy stole i unikanie popełniania gaf
    
 • RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESOWYCH STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH
  • na czym polega etykieta w biznesie międzynarodowym?
  • budowanie pozytywnych relacji pomiędzy przedstawicielami odmiennych kultur
    
 • WYJAZDY SŁUŻBOWE ORAZ WIZYTY DELEGACJI ZAGRANICZNYCH
  • precyzyjne przygotowanie planu wyjazdu służbowego

Szkolenie realizowane jest w przeciągu jednego dnia - 8 godzin

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 745,00 zł

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.
Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - p
rosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć