WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


JAK POPRAWIĆ KOMUNIKACJĘ W ZESPOLE URZĘDNICZYM?
Nowoczesny urząd powinien charakteryzować się wykwalifikowaną kadrą, która bezbłędnie potrafi komunikować się we wzajemnych relacjach zawodowych, jak również w kontaktach z nierzadko trudnymi petentami. Jest to niezmiernie ważny element w procesie kształtowania właściwego wizerunku urzędu. Najczęstszym problemem wskazywanym przez potencjalnych petentów jest niewłaściwa komunikacja.
Celem warsztatów jest:
 • rozwinięcie w uczestnikach umiejętności efektywnego komunikowania się w kontaktach indywidualnych i grupowych
 • usprawnienie komunikacji i przekazu informacji pomiędzy pracownikami
 • pokazanie wpływu komunikacji na prawidłowe funkcjonowanie jednostki samorządowej
 • wskazanie najczęściej występujących barier w komunikacji interpersonalnej
 • wzrost umiejętności interpersonalnych
Warsztaty adresujemy do:
 • Warsztaty w szczególności adresujemy do pracowników urzędów administracji publicznej oraz wszystkich resowanych tematyką.
Metody prowadzenia zajęć:
 • krótkie wykłady wprowadzające przeplatane przykładami stanowiącymi punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • testy i trening umiejętności
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas zajęć oraz maksymalizację efektywności warsztatów
 • warsztaty połączone będą z prezentacja multimedialną wspomagającą omówienie tematyczne
Program warsztatów:

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PRACY URZĘDNIKA
  • zasady skutecznej komunikacji
  • techniki oddziaływania w kontaktach z innymi ludźmi
  • telefon, jako narzędzie komunikacji
  • kultura słowa i gestu
  • likwidacja barier w komunikacji z klientem
  • analiza potrzeb klienta
  • reakcja na zachowanie petenta
  • metody poskromienia i pozytywnego wykorzystania emocji
  • przyjmowanie skarg, uwag i zażaleń
 • REGUŁY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTÓW W URZĘDZIE
  • instytucja ukierunkowana na Klienta
  • rola obsługi Klienta w kształtowaniu relacji
  • jak organizować sprawną obsługę Klienta?
 • TYPOLOGIA KLIENTA
  • analiza różnych typów Klienta
  • najczęściej spotykane sposoby zachowań Klientów w zależności od problemu i okoliczności
  • rozpoznawanie typów Klienta po zachowaniach werbalnych i niewerbalnych
  • sposoby reagowania na zachowania Klienta
  • prowadzenie rozmów z różnymi typami Klientów
 • STRES
  • metody postępowania z trudnym klientem
  • asertywność
  • techniki antystresowe
  • czynniki stresogenne
  • negatywny i pozytywny wpływ stresu na pracę
 • ZASADY PRACY I KONTAKTU Z KLIENTEM W RÓŻNYCH SYTUACJACH ORAZ ZA POŚREDNICTWEM RÓŻNYCH METOD KOMUNIKACJI
  • trudne sytuacje
  • identyfikacja problemu, jaki zgłasza Klient
  • reakcja na sygnalizowane obiekcje, wymówki, itp.
  • łagodzenie napiętych sytuacji
  • podstawowe techniki komunikacyjne sprzyjające doskonaleniu kontaktu z Klientem
  • formy kontaktu z Klientem w zależności od celu kontaktu, sprawy, sytuacji, planowanych działań

Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:
09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 17:00 Czas trwania zajęć
13:00 - 13:30 Przerwa obiadowa

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 370,00 zł
Szkolenie w dniu 9 marca 2016 r.:

Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 24 lutego 2016 r. wynosi: 370,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po
24 lutego 2016 r. wynosi: 490,00 zł brutto  

 

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis! 

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.
Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - p
rosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć