WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


KORESPONDENCJA HANDLOWA I BIZNESOWA
14-15 czerwca 2018
Celem szkolenia warsztatowego jest:

 • przybliżenie uczestnikom zasad tworzenia i postępowania z korespondencją
 • omówienie formalnych zasad układu i redagowania pism
 • przećwiczenie pisania różnej korespondencji
 • poznanie najważniejszych form i rodzajów zewnętrznej korespondencji
 • rozwinięcie umiejętności „lekkiego” pisania i swobody wypowiedzi.
Szkolenie warsztatowe adresujemy do:

 • asystentek i sekretarek
 • wszystkich pracowników biurowych, w szczególności pracowników:
 • działu obsługi klientów
 • działu sprzedaży
 • działu reklamacji
 • działu zaopatrzenia
 • osób odpowiedzialnych za tworzenie korespondencji.

Szkolenie zwrócone jest również w kierunku osób, które planują dopiero rozpocząć pracę w biurze, które chciałyby poznać zasady oraz przećwiczyć tworzenie korespondencji handlowej i biznesowej.
Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:

 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Praca na komputerach
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
 • Testy i trening umiejętności.

Szkolenie warsztatowe prowadzone jest w małych, kameralnych grupach.
Ramowy program szkolenia warsztatowego:

Omawianie części modułów związanych jest z ćwiczeniami wykonywanymi na sprzęcie komputerowym,
pozwalającymi na praktyczne opanowanie poruszanych treści
 • OGÓLNE ZASADY REDAGOWANIA PISM
  • język korespondencji
  • cele komunikacji pisemnej
  • etapy tworzenia pisma
  • styl, kompozycja, rozplanowanie pisma
  • wybór i modelowanie tonu pisma
 • KLUCZOWE ZASADY POSTĘPOWANIA Z KORESPONDENCJĄ
  • elementy pisma
  • treść oraz forma pism
  • czas rozpatrywania
  • zwroty używane w korespondencji
  • zwroty zakazane w korespondencji
  • skróty w korespondencji 
 • KORESPONDENCJA ZEWNĘTRZNA - HANDLOWA
  • analiza różnych ofert handlowych
  • sporządzanie oferty handlowej
  • formułowanie zapytań ofertowych
  • postępowanie z odpowiedziami na zapytania ofertowe
  • elementy uwzględniane przy redagowaniu zamówienia
  • przygotowanie zamówień
 • BUDOWANIE POZYTYWNEGO KONTAKTU Z KLIENTEM I PARTNEREM BIZNESOWYM
  • style odnoszenia się do Klienta
  • efektywne prezentowanie własnej organizacji
  • właściwe badanie, odbieranie emocji przekazywanych za pomocą pisma
  • ukryta zachęta dla Klienta
  • przygotowanie pozytywnych i negatywnych treści
  • formułowanie odpowiedzi na reklamacje, zarzuty
  • asertywność w pisanej korespondencji 
 • "TRUDNA" KORESPONDENCJA
  • analiza emocji i faktów w pismach Klientów
  • psychologiczny schemat odpowiedzi na „trudne" pisma
  • reagowanie na zarzuty i zastrzeżenia
  • komunikowanie niepopularnych decyzji
  • obrona przed manipulacją 
 • KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA
  • specyfika korespondencji
  • zasady pisania i wysyłania e-maili
  • struktura i tematy wiadomości
  • układ graficzny w treści korespondencji elektronicznej
  • typowe problemy  


Indywidualne konsultacje z Trenerem – w ramach potrzeb.

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.45)
II dzień - 9.00 - 16.30

 

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Training - Wrocław

   

Adres:
          Wrocław


Sale szkoleniowe EMPRIZ Training znajdują się w centrum Wrocławia, niespełna piętnaście minut pieszo od wrocławskiego rynku oraz około 7 minut pieszo od dworca PKS i PKP, co znacznie ułatwia Uczestnikom dotarcie na szkolenie.

 

  

Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 690,00 zł
 Szkolenie w terminie 14-15 czerwca 2018 r.

Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 1 czerwca 2018 r. wynosi: 690,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 1 czerwca
2018 r. wynosi: 790,00 zł brutto

 

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!


Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.
Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.

 

Wróć