WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIE CZASEM
21-21 września 2018 lub 24-24 października 2018
Dzięki udziałowi w szkoleniu warsztatowym Uczestnicy:

 • zoptymalizują wykorzystywanie własnego czasu
 • zapoznają się z procesem planowania czasu
 • nauczą się wyznaczać cele i rozkładać pracę w czasie
 • będą potrafili priorytetyzować zadania
 • dowiedzą się jak unikać niepotrzebnego marnowania czasu
 • będą wstanie wyliczyć wartość swojego czasu
 • dowiedzą się w jaki sposób wyznaczać terminy
Adresaci szkolenia warsztatowego:

 • kadra menedżerska
 • osoby zarządzające zespołami pracowników
 • wszyscy, dla których czas ma kluczowe znaczenie w ich pracy zawodowej
 • wszyscy  zainteresowani tematyką warsztatów
Metody pracy podczas szkolenia warsztatowego:

 • Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
 • Burze mózgów
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
 • Testy i trening umiejętności

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.
Ramowy program szkolenia: • CZYM JEST CZAS?
  • definicja
  • uświadomienie roli czasu w naszym życiu
  • co ma wpływ na nasze odczuwanie szybkości przebiegu czasu
  • jaki mamy wpływ na wykorzystywanie czasu
     
 • ANALIZOWANIE CZASU
  • obliczanie wartości własnego czasu
  • badanie na czym tracimy najwięcej czasu
  • jak możemy zaoszczędzić czas?
    
 • PROCES PLANOWANIA CZASU
  • wyznaczanie celów
  • cele długo i krótkoterminowe
  • no co należy zwrócić uwagę wyznaczając cele
  • weryfikacja celów
  • szacowanie ilości potrzebnego czasu
  • wydajność w przebiegu dnia – na kiedy planować określone zadania
  • zalety planowania czasu
    
 • OKREŚLANIE PRIORYTETÓW
  • kategoryzacja zadań
  • czym różnią się zadania ważne od pilnych?
  • reguły i metody pomocne przy priorytetyzacji
  • delegowanie zadań – które zadania można powierzyć innym?
    
 • EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PRACĄ WŁASNĄ W CIĄGU DNIA
  • jak dobrze zorganizować sobie dzień
  • ustalanie czasu potrzebnego na planowanie dnia
  • tabela wykorzystywanego czasu
  • dzielenie dnia na efektywne bloki pracy
    
 • PRZESZKODY W EFEKTYWNYM WYKORZYSTANIU CZASU
  • przeszkody wewnętrzne
  • czym są pożeracze czasu?
  • jak efektywnie lokalizować pożeracze czasu
  • metody usuwania przeszkód
  • przeszkody zewnętrzne
  • elementy rozpraszające
  • niepotrzebne angażowanie uwagi
  • asertywność jako metoda radzenia sobie z przeszkodami
    
 • ELEMENTY POMOCNICZE W ZARZĄDZANIU CZASEM
  • kalendarz
  • oragnizer
  • urządzenia przenośne – smartfon, tablet, laptop
  • narzędzia pakietu MS Office
    

Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:
09:45 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 17:00 Czas trwania zajęć

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 370,00 zł

Szkolenie w dniu 21 września 2018 r.:
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 11 września 2018 r. wynosi: 370,00 zł brutto

Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 11 września
2018 r. wynosi: 490,00 zł brutto

Szkolenie w dniu 24 października 2018 r.:
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 12 października 2018 r. wynosi: 370,00 zł brutto

Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 12 października
2018 r. wynosi: 490,00 zł brutto

   

RABATY!!!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.
Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - prosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć