WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM
25-26 marca 2019

Dzięki udziałowi w naszych warsztatach:


 • lepiej poznasz klasyczne jak i nowe podejście do zawodu sekretarki lub asystentki
 • pomożemy Ci poznać wszystkie tajniki pracy biurowej, dzięki której stanie się ona łatwiejsza i szybsza, a zarazem jej efektywność wzrośnie sprawiając, że twoi zwierzchnicy zaczną Cię postrzegać jako profesjonalnego pracownika
 • jeśli pracujesz na stanowisku sekretarki, zarządzasz albo pomagasz w kierowaniu biurem, a praca ta sprawia Ci wiele przyjemności, nasz warsztat na pewno jest dla Ciebie
 • jeśli w tej chwili dokonujesz wyboru swojej drogi zawodowej i pragniesz się rozwijać, czerpiąc przy tym z najlepszych wzorców, nasz warsztat na pewno jest dla Ciebie
 • jeśli pragniesz, by postrzegano Ciebie jako najwyższej klasy profesjonalistę, bez względu na fakt czy pracujesz w małej rodzinnej firmie czy w międzynarodowej korporacji, to nasze warsztaty na pewno są dla Ciebie

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału:


 • sekretarki/sekretarzy, asystentki/asystentów
 • zarówno osoby doświadczone, chcące podnieść swoje kwalifikacje, jak i dopiero przygotowujące się do nowej roli zawodowej, pragnące sprostać zadaniom współczesnego sekretariatu
 • pracowników administracji
 • wszystkie osoby chcące zdobyć nowe umiejętności, oraz profesjonalnie i kompetentnie wykonywać prace biurowo-kancelaryjne

Metodyka pracy podczas szkolenia:


 • warsztaty połączone będą z prezentacja multimedialną, wspomagającą omówienie tematyczne
 • atrakcyjność zajęć zapewnią liczne przykłady, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem, dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania
  i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas zajęć oraz maksymalizację efektywności warsztatów

Program warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:


 • SEKRETARIAT "WIZYTÓWKĄ ORAZ SERCEM" FIRMY
  • miejsce sekretariatu w strukturze organizacyjnej firmy
  • rola sekretariatu w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
  • zakres odpowiedzialności i kompetencji osób zarządzających sekretariatem
  • na czym polega profesjonalizm funkcjonowania sekretariatu?
     
 • ORGANIZACJA NOWOCZESNEGO SEKRETARIATU/BIURA
  • zawody - sekretarka i asystentka - w Europie i w Polsce
  • efektywna współpraca z szefem i osobami strategicznymi w firmie
  • podróż służbowa: krajowa i zagraniczna – zasady organizacji i rozliczeń
     
 • PLANOWANIE ORAZ ORGANIZACJA PRACY SEKRETARIATU
  • zarządzanie czasem pracy sekretariatu
   • organizacja czasu pracy sekretariatu
   • sporządzanie ramowego planu dnia pracy swojego oraz przełożonych
   • ustalanie hierarchii ważności zadań, czyli identyfikowanie priorytetów
   • rozpoznanie i eliminacja „pożeraczy” czasu
  • obieg oraz efektywne zarządzanie informacją
   • sekretariat, jako „centrum informacyjne” firmy
   • źródła pozyskiwania informacji 
   • zasady udzielania informacji 
    • precyzyjne przekazywanie informacji
    • udzielanie informacji zwrotnych
    • dyskrecja w udzielaniu informacji
   • informacje poufne
      
 • ASERTYWNOŚĆ W BIURZE – SCENARIUSZE POSTAW BIZNESOWYCH
  • istota i zasady zachowań asertywnych (test sprawdzający asertywność)
  • asertywność w miejscu pracy
   • przejawy postaw i ich wpływ na zachowania Klientów
    • agresywnych, uległych, manipulatorskich
  • postawa asertywna w zachowaniu i relacjach z innymi ludźmi
  • asertywne wyrażanie poglądów
  • umiejętność wyrażania opinii  
   • asertywna odmowa
   • asertywne stawianie granic i ich obrona
   • przyjmowanie ocen i reakcja na krytykę
  • korzyści i zagrożenia wynikające z asertywnej postawy
  • jak nie ulegać presji i naciskom? – „komunikat ja”, „zdarta płyta”
     
 • DOKUMENTACJA W SEKRETARIACIE
  • zasady obiegu dokumentów w firmie
  • korespondencja biurowa
   • rodzaje korespondencji biurowej
   • ewidencja i tworzenie dokumentów biurowych
   • zasady redagowania pism
   • treść oraz układ graficzny korespondencji biurowej 
  • archiwizacja dokumentacji firmowej
   • metody przechowywania dokumentów
   • zasady porządkowania dokumentów poufnych, finansowych, akt osobowych
   • czas przechowywania poszczególnych dokumentów
     
 • ETYKIETA W SEKRETARIACIE
  • budowanie pozytywnego wizerunku własnego oraz firmy
   • autoprezentacja
   • kultura osobista
   • rola wyglądu zewnętrznego  
  • biurowy savoir-vivre na co dzień
   • wykorzystywanie zasad savoir-vivre w pracy sekretariatu
   • zachowanie się w różnych okolicznościach (zaproszenia, życzenia, upominki, kondolencje)
  • reguły przyjmowania interesantów oraz gości
   • powitanie,  przedstawienie, tytułowanie
   • zasady pierwszeństwa
   • chronienie czasu pracy szefa, czyli jak dyplomatycznie „odprawić’’ interesanta
  • organizacja imprez firmowych
    
 • SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU SEKRETARIATEM
  • od czego zależy sukces komunikacji w firmie?
  • na co zwracać uwagę by zachęcać innych do kontaktu?- jak budować pozytywną komunikację?
  • bariery w komunikacji (telefonicznej, face to face)
  • komunikacja werbalna
   • jak podczas rozmowy budować atmosferę nastawioną na współpracę?
   • techniki pozwalające minimalizować błędy w komunikowaniu się
   • zasady wykorzystania pytań
   • sztuka aktywnego słuchania
  • biznesowe rozmowy telefoniczne
   • nawiązanie dobrego kontaktu przez telefon
   • przejrzystość i czytelność w rozmowie telefonicznej
   • sposób mówienia w rozmowie telefonicznej – intonacja, szybkość mówienia, modulowanie głosu, dykcja
  • komunikacja niewerbalna
   • od czego zależy pozytywne pierwsze wrażenie?
   • mowa ciała, mowa gestów
     
 • UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE W „TRUDNYCH SYTUACJACH”
  • co to jest „trudna sytuacja” i kiedy przestaje być trudna?
  • jak okiełznać stres? zasoby osobiste i środowiskowe
  • zarządzanie emocjami Klienta, sprawne ich „gaszenie”
  • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych
   • zastrzeżeń ze strony Klienta
   • obiekcji ze strony Klienta
   • krytyki ze strony Klienta


Zajęcia realizowane
są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00 (rejestracja od 9.45)
II dzień - 9.00 - 16.30

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sale szkoleniowe w CSK-Jupiter

Adres:
           00-839 Warszawa, ul. Towarowa 22, wejście A, II piętro

 

Sale szkoleniowe CSK-JUPITER znajdują się na drugim piętrze kompleksu handlowo-biurowo-magazynowego przy ulicy Towarowej 22.  Ta wyjątkowa lokalizacja powoduje, że niemal z każdego miejsca Warszawy z łatwością można tam dotrzeć:

 • około 100 metrów od stacji „Rondo Daszyńskiego" (II linia)
 • zaledwie 1,5 kilometra od Dworca Centralnego
 • liczne połączenia tramwajowe i autobusowe

 

 

Dodatkowo uczestnicy naszych szkoleń mogą korzystać na miejscu z bezpłatnego parkingu.

Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 700,00 zł
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 14 marca 2019 r. wynosi: 700,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 14 marca 2019
r. wynosi: 790,00 zł brutto

 

 

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!


Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.
Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.


UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - p
rosimy o kontakt z Działem Szkoleń,
który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa.

Wróć